адаптивна ідентифікація


адаптивна ідентифікація
адапти́вная идентифика́ция

Українсько-російський політехнічний словник. 2013.